Diabetes blir en Världsepidemi

WHO varnar i en rapport för en dramatisk ökning av diabetes i form av en
dubblering av antalet insjuknade från dagens 171 miljoner till omkring 350
miljoner år 2030. Störst blir ökningen i U-länderna och Asien, men ökningen
blir också markant i USA och Europa.

Det finns två diabetesformer: ungdomsdiabetes - typ I och ådersdiabetes - typ II.
Åldersdiabetes innebär att insulinproduktionen i bukspottkörteln har minskat så att
blodsockernivån kan stiga till på sikt skadliga nivåer. Diabetikern måste då tänka vad han
äter, motionera och ta mediciner för att hålla nere sitt socker och undvika följdsjukdomar
Huvudorsakerna till att åldersdiabetes bryter ut är framförallt fettma, som beror på 
felaktiga matvanor, rökning och brist på motion. Rökning ändrar ämnesomsättningen 
av fett och socker så att många rökare får insulinresistens. Typ 2 diabetes, åldersdiabetes, 
drabbar främst äldre personer; 45 år och uppåt och med en kraftig ökning efter 65. 
I U-länderna förväntas ökningen ske främst i denna grupp.

Diabetes typ 1 drabbar främst ungdomar under 20 år och är ovanligare an typ 2. Omkring
2% av alla diabetiker är ungdomsdiabetiker. Den stora skillnaden är att en ungdoms-
diabetiker nästan helt saknar egen insulinprodukton. En person med åldersdiabetes kan
oftast kontrollera sitt blodsocker med tabletter som stimulerar den egna insulinproduktonen.
En ungdomsdiabetiker måste ta insulinsprutor eller använda insulinpump. Orsakerna till att
ungdomsdiabetes bryter ut är annorlunda än för åldersdiabetes.

WHO fick vid generalförsamlingen i maj 1998 i uppdrag att utarbeta en strategi för att
reducera antalet fall av icke smittsamma sjukdomar, som diabetes. Prognosen för hur
diabetes kommer att öka i olika världsdelar blir en viktig del i den planeringen.
Information riktad till personer som löper ökad risk att få diabetes, en uppbyggnad av
diabetesvården i tredje världen samt effektivare och billigare läkemedel kan antagligen
bli medel i WHO:s strategi.

Oavsett om en diabetiker har ungdoms- eller åldersdiabetes så är idag prognoserna goda
och man kan leva ett normalt liv med moderna mediciner och en noggrann egenvård.
Men, svårigheten att kontrollera blodsockret varierar mellan diabetiker och en del har stora 
problem. Nya mediciner och ett bot i form av transplantering av insulinproducerande celler
erbjuder hopp på sikt.

http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/diabetes/en/ 
http://www.diabetes.se - Diabetesförbundet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diabetes 
http://www.diabetesinfo.se/disease/diabetesinfose/index.html 


Källor: TT 980915
           Artikel i GP 961213