Ljusbehov Vintertid

Ljuset är en av de viktigaste komponenterna för att den biologiska klockan ska
komma i fas med det astronomiska dygnet. Ljuset blockerar melatoninproduk-
tionen, ett hormon som produceras i hjärnan när det blir mörkt och som styr 
kroppens dygnsrytm.

De hormonella omställningarna som de kortare dagarna framåt hösten, frånvaron
av ljus under vintern och ljusets återkomst mot våren innebär kombinerat med
en förändrad livsstil känner nog nästan alla av på våra breddgrader. Men, för de
flesta kan det räcka med en promenad på lunchen och förbättrat ljus vid arbetsplatsen
samt gröna växter för att man skall känna sig piggare.

De som har verkliga problem när höstmörkret lägger sig kan uppsöka de ljusterapirum 
som finns tillgängliga på många större sjukhus.

De flesta av dessa har årstidsbundna depressioner, SAD. Ett par
timmar i ljusterapirummet varje vecka får dem att må bättre.
Omkring 4 % av sveriges befolkning, de flesta kvinnor under 50, lider av SAD.
Ytterligare 14 % har symtom som tillhör SAD och mellan 20-25 % har problem
med vintertrötthet.

Märkligt nog så är behovet av ljusterapi störst i södra Sverige. I Norrland är det
relativt få patienter som uppsöker ljusterapin.

A och D-vitamin kan vara bra att ta vintertid.Källor: Artikel från FLT, okänt datum
           Diverse radio och TV-program.